מיקדו סנטר בשכונת תל-ברוך צפון, תל-אביב

מרכז מסחרי בשטח של למעלה מ- 10,000 מ"ר בנוי, הכולל שטחי מסחר ובתי קפה. אוכלס בשנת 2002. חברת אלגר יזמה את ההקמה והבנייה של מיקדו סנטר, מכרה אותו לאחר בנייתו ואכלוסו.

אדריכל: בראלי-לויצקי- כסיף

בשיתוף מוריס גורקן, בכור צבאן ומיאל אימפקס

חזרה לפרוייקטים מאוכלסים