פרויקטים בעבר

דיסנצ'יק 6, ת"א: 4 יחידות דיור. נבנה בשנת 1992
ארם 15, ת"א: 4 יחידות דיור. נבנה בשנת 1993
הבנים 9 , רמת השרון: 6 יחידות דיור. נבנה בשנת 1994
כיסופים 34 – ת"א: 4 יחידות דיור. נבנה בשנת 1995								 חזרה לפרוייקטים מאוכלסים