עסקאות קומבינציה/פינוי בינוי/תמ"א 38

עסקאות מסוג זה הינן עסקאות ארוכות טווח, המחייבות קשר רציף, אמין וטוב מול היזם.
ההחלטה על בחירת היזם, איתו חותמים הסכם, הינה ההחלטה החשובה ביותר לבעלי הקרקעות והיא היא שתקבע בראש ובראשונה את הצלחת הפרויקט.

קבוצת אלגר מציגה מספר יתרונות בדרך ובשיטה המאפשרים לבעלי הזכויות מעורבות גדולה יותר בפרויקט ותחושת שיתוף בבניית התהליך.
החברה משתפת ומערבת את הנציגות במספר נושאים :

  1. בחירת מומחי מיסוי חיצוניים לטובת בעלי הנכסים תוך ייזום פגישות בין הנציגות למומחים לשם פתירת בעיות מיסוי אישיות.
  2. מעורבות בבחירת אדריכל הפרויקט ותכנון הבניין.
  3. בחירת קבלן חיצוני לביצוע הבנייה בפועל, כ-  בר רשות בלבד, ללא זכות במקרקעין, הניתן להחלפה במידה ויש כשל ביצועי או כלכלי בבניית הפרויקט.
  4. שילוב הנציגות בבחירת חומרי גמר לבניין, תוך התחשבות בטעמם של רב בעלי הזכויות.